top of page
_OLA3411.jpg
MKiDN_kolor.jpg

AGA DERLAK 
SZYMANOWSKI XXIw. 

Projekt Karol Szymanowski XXI wieku to projekt kompozytorski zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, odpowiadający na pytanie,  jak mogłaby zabrzmieć twórczość wybitnego polskiego kompozytora tworzącego na początku XX-go wieku, Karola Szymanowskiego, gdyby żył w wieku XXI, który przyniósł nowy dorobek kulturowy  i stylistyczny, barwy jazzu, muzyki współczesnej.  Jest to projekt stworzony na septet jazzowy, wokal oraz kwartet smyczkowy, wykorzystujący charakterystyczną dla Szymanowskiego harmonię, fakturę, melodykę, ale również improwizację,  sonoryzm, spontaniczność, ruch, zmianę, niewiadomą. W wyniku tego procesu powstały aranżacje pieśni i utworów fortepianowych kompozytora, a także utwory własne. Warstwę tekstową stanowią autorskie wiersze będące niejako osobistą parafrazą wierszy poetów, którymi inspirował się Szymanowski: perski poeta Rumi, czy James Joyce. To bardzo głęboka podróż, nie tylko poprzez warstwy muzyczne, ale również emocjonalne. Tak wyobrażam sobie przeżycia, przemyślenia tego wielkiego kompozytora, i owe wyobrażenia zamknęłam w tym muzycznym projekcie. 

bottom of page